תוצאות החיפוש שלך

מידע חשוב לפני מכירת נכס בהרצליה

בין אם פרסמתם את ביתכם למכירה ובין אם אתם מתכוונים לפרסם את ביתכם למכירה סוכני הנדל"ן בלידרס מביאים לידיכם מידע שחשוב שתכירו  להצלחת תהליך המכירה חשוב אל תקלו ראש , זה הבית שלכם!

מסמכים חשובים

נסח רישום מקרקעין (טאבו)- בטרם תהליך המכירה יש להוציא נסח רישום המקרקעין המפרט את הנתונים של ביתכם, גוש חלקה ותת החלקה (במקרה של בית משותף) וכן שטח הבית והצמדותיו השונות לדוגמא: מרפסת/ חניה/ מחסן
תשריט והיתר בנייה.
בשלב הבא יש לעיין בתיק הבניין ולהוציא את תשריט הבית וכן היתר הבנייה שניתן לביתכם.
מסמכים אלו מהווים את "תעודת הזהות" של הנכס ויאפשרו תהליך מכירה המתנהל בשקיפות מול הרוכשים הפוטנציאלים תוך שמלוא הנתונים מונחים לפניהם

היבטי מס שבח

בנוסף להיטל השבחה אודותיו נפרט להלן, במכירת ביתכם ייתכן חיוב במס שבח.
מס שבח הינו מס המוטל על ההפרש בין הסכום שרכשתם את ביתכם לסכום בו ביתכם יימכר.
הוראות החוק השונות הנוגעות למיסוי מקרקעין קובעות פטורים מסוימים במכירת דירת מגורים או פטורים ספציפיים בנסיבות מסוימות (לדוגמא ביחס לנכס שהתקבל בירושה) רשות המיסים אף מפרסמת מעת לעת הוראות שעה שונות אשר יש בהם בכדי להקל את נטל תשלום המס ואף להרחיב את היקף הפטור ממס שבח.

היטל השבחה

היטלי השבחה משולמים לרשות המקומית בגין זכויות בנייה ו/או הקלות בנייה אשר נקבעו בתכנית החלה על ביתכם.
בעת מכירת ביתכם ייתכן ותידרשו לשאת בתשלום היטל השבחה בגין זכויות ו/או הקלות אלו. (גם אם לא מומשו על ידכם בפועל).
ככלל, במסגרת הסכמי מכר, חלה חובת תשלום היטל השבחה בגין תוכנית שאושרה עד למועד חתימת ההסכם על המוכר.
אנו ממליצים לבצע את מלוא הבדיקות הדרושות במחלקת הנדסה ברשות המקומית ו/או בוועדה לתכנון ובנייה. (היטלי השבחה יכולים להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים ואף מאות אלפי שקלים.)
במסגרת בדיקות אלו יש לברר גם האם יחולו במכירה חיובים בגין היטלים עירוניים שונים (לדוגמא אגרות תיעול/ ביוב/ סלילה/ מדרכות).
בירור הנתונים וקבלת מלוא המידע הכרחיים על מנת לאפשר שקיפות בניהול תהליך מכירת הבית, הן ביחס להיכרות שלכם כמוכרים את הנתונים והן ביחס למידע המועבר לקונים הפוטנציאליים המתעניינים ברכישת ביתכם.

משכנתא

ככל שעל ביתכם רשומה משכנתא לטובת בנק למשכנתאות, יש לבצע בירור ובדיקה ביחס לגובה היתרה לסילוק, נקודות יציאה ופירעון אפשריות ונוחות.
מומלץ לבחון כדאיות של פירעון המשכנתא לעומת החלופה של גרירתה לנכס אחר.
חשוב לקבל ייעוץ מקצועי חוץ בנקאי בנוגע למשכנתא.

זכרון דברים

זכרון דברים הינו מסמך מקדמי אשר נחתם על ידי הצדדים לעסקה בנסיבות מסוימות.
חשוב להבין כי זכרון דברים הינו מסמך משפטי מחייב. זכרון דברים בדרך כלל נחתם על ידי הצדדים טרם ביצוע בדיקות משפטיות הכרחיות בעסקה, כאשר לא אחת מתגלעות מחלוקות בין הצדדים ביחס לתוקפו ותכנו של זכרון הדברים.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד ביחס לזכרון דברים והצורך בחתימתו לרבות ניסוחו באופן אשר יגן על זכויותיכם כמוכרים באופן הטוב ביותר.

חריגות בניה

לצורך השלמת עסקת מכירת ביתכם תידרשו להעביר לרוכש ביתכם אישור מהרשות המקומית להעברת הזכויות.
ככל שבביתכם בוצעו תוספות בנייה אשר בוצעו בחריגה וללא היתר חשוב להתייעץ עם אדריכל ועו"ד ביחס למשמעותן. י
יתכן שהרשות המקומית תסרב לספק את האישור כאמור בטרם יוסדרו החריגות ו/או ישולמו קנסות בגין הבנייה ובמקרים מסוימים אף הוצאת צו הריסה.
איש מקצוע המלווה את תהליך המכירה אף ידע להסביר המשמעויות ביחס לתוספות בנייה כאמור והשפעתן על המחיר בתהליך המכירה. (לדוגמא תוספות בנייה קלה / פרגולה/ סגירת אלומיניום ניתן להסדיר בהליך פשוט ומשפיעה על מחיר העסקה)
 יש משמעות גם למדיניות האכיפה הנהוגה על ידי הרשות המקומית.
מאחלים לכם בהצלחה בתהליך המכירה 
סוכנות נדלן לידרס
המידע האמור לעיל מובא כשירות ללקוחות סוכנות הנדל"ן לידרס.
אין להסתמך על המידע האמור ו/או לראות בו משום ייעוץ מקצועי ו/ או חוות דעת כלשהי ויש להתייעץ עם בעלי המקצוע הרלוונטיים בכל עניין בטרם קבלת החלטות.

השווה רישומים

נגישות
array(0) { }