חיפוש מתקדם
חיפוש מתקדם

1,000,000 ₪ עד 10,000,000 ₪

אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

מוקדי קרינה בהרצליה

מוקדי קרינה בהרצליה | אנטנות סלולריות בהרצליה |

תחנות בהקמה

תאריך הגשת הבקשהחברהסוג  היתרישובכתובת + תאורסוג המוקד
26/01/2015פלאפוןהיתר הקמההרצליהרמת יםתורן קרקעי
02/02/2015פלאפוןהיתר הקמההרצליהרמת יםתורן קרקעי
08/02/2015פלאפוןהיתר הקמההרצליהמערבית לחניון תחנת רכבת הרצליה דרוםתורן קרקעי
02/03/2015פלאפוןהיתר הקמההרצליהרח' הבנים פינת בן גוריון 29תורן קרקעי
19/03/2015סלקוםהיתר הקמההרצליהמלון הרודס העוגן 11 הרצליהאתר פנימי
14/04/2015פלאפוןהיתר הקמההרצליהרח' העוגן 11פריסה פנימית
30/09/2015פרטנרהיתר הקמההרצליהבית ויתניה פדקופנימי
31/12/2015סלקוםהיתר הקמההרצליהמגדלי SEA VIEW הסדנאות 11 והחושלים 10 הרצליהאתר זעיר פנימי

אתרים פעילים

חברהכתובת האתרתחום שיפוטסוג אתרתאריך היתר הקמהתאריך היתר הפעלההיתר קרינה
פרטנררח` רמת יםהרצליהאנטנה משתפלת04/05/201516/06/2015יש היתר
סלקוםרח` נורדאו 2הרצליהמתקן גישה אלחוטי01/11/200717/07/2013יש היתר
סלקוםרח` רמת ים 7הרצליהאתר זעיר פנימי21/08/201205/10/2014יש היתר
סלקוםרח` נורוק 16הרצליהמתקן גישה אלחוטי18/11/201214/01/2013יש היתר
סלקוםרח` סוקולוב 13הרצליהמתקן גישה אלחוטי13/11/201224/12/2012יש היתר
פרטנרמשכית 8 בנייני ביזנס פארקהרצליהאתר זעיר פנימי27/10/201529/10/2012יש היתר
פרטנרבניין גב ים שנקר 7-17הרצליהאתר זעיר פנימי21/10/201216/01/2013יש היתר
פרטנרנתיבי איילון בין גלילות להרצליההרצליהתורן קרקעי09/10/201231/10/2012יש היתר
פרטנרהפיוסהרצליהתורן על הגג01/10/201313/08/2014יש היתר
סלקוםרח` ספיר 1הרצליהאתר זעיר פנימי12/07/200621/12/2011יש היתר
סלקוםרח` המנופים 8הרצליהאתר זעיר פנימי05/01/200810/07/2013יש היתר
פרטנרהרצליההרצליהתורן קרקעי17/07/201412/08/2014יש היתר
פרטנרמשכית 25הרצליהאתר זעיר פנימי23/10/201331/08/2014יש היתר
פרטנרמדינת היהודים פינת וינגייטהרצליהתורן על הגג07/05/201503/08/2015יש היתר
פרטנרנורוק 16הרצליהמתקן גישה אלחוטי27/05/201512/08/2015יש היתר
פרטנר120 וינגייטהרצליהמתקן גישה אלחוטי11/05/201512/08/2015יש היתר
פרטנררח` יורדי יםהרצליהמתקן גישה אלחוטי23/06/201512/08/2015יש היתר
פרטנרביה"ח מדיקל סנטר-הרצליה פיתוחהרצליהאתר זעיר פנימי21/08/201219/10/2014יש היתר
סלקוםרח` מדינת היהודים 85הרצליהאתר זעיר פנימי12/06/200712/09/2013יש היתר
סלקוםרח` הדרהרצליהמתקן גישה אלחוטי03/10/201114/01/2013יש היתר
סלקוםהשונית 2 מלון ריץ קרלטוןהרצליהאתר זעיר פנימי29/05/201427/11/2014יש היתר
סלקוםרח` המנופים 2הרצליהאתר זעיר פנימי09/03/201414/01/2015יש היתר
פרטנרתע"ש שער צור ליד הרצליההרצליהתורן קרקעי27/09/201102/02/2012יש היתר
פרטנרהרצליה פיתוחהרצליהתורן קרקעי17/05/201501/12/2013יש היתר
פרטנרהנדיב 17הרצליהמתקן גישה אלחוטי28/07/201512/08/2015יש היתר
פרטנרהנדיב 71הרצליהאתר זעיר פנימי27/03/201422/10/2014יש היתר
פרטנרבן גוריון פינת יבנההרצליהאתר זעיר פנימי23/02/201419/10/2014יש היתר
פרטנרהמדע 10הרצליהאתר זעיר פנימי16/08/201217/10/2012יש היתר
פרטנרהסדנאות 8 – 10הרצליהאתר זעיר פנימי29/07/201421/10/2014יש היתר
פרטנרהמדע 67הרצליהאתר זעיר פנימי09/02/201520/09/2015יש היתר
סלקוםרח` המנופים 9הרצליהאתר זעיר פנימי02/01/201221/05/2014יש היתר
סלקוםרח` האצ"להרצליהמתקן גישה אלחוטי04/11/201020/08/2014יש היתר
פרטנרמדינת היהודים 99הרצליהתורן על הגג17/05/201506/10/2015יש היתר
פרטנרהמרכז הבין תחומי – הרצליה.הרצליהתורן קרקעי23/10/201326/11/2013יש היתר
פרטנרבן גוריון 17הרצליהתורן על הגג06/01/201317/01/2013יש היתר
פרטנרשירת דבורההרצליהתורן על הגג25/12/201318/12/2013יש היתר
סלקוםרח` ויצמן 35הרצליהמתקן גישה אלחוטי20/10/201412/05/2015יש היתר
סלקוםרח` מוהליברהרצליהמתקן גישה אלחוטי21/12/201112/06/2012יש היתר
פרטנראולפני קסםהרצליהמתקן גישה אלחוטי27/04/201425/12/2013יש היתר
פרטנרגלגלי הפלדה 6הרצליהתורן על הגג29/07/201424/11/2014יש היתר
פרטנרליד רחוב המסילה איילוןהרצליהתורן קרקעי01/12/201427/10/2015יש היתר
פרטנראדר 2הרצליהתורן על הגג17/05/201527/10/2015יש היתר
פרטנרסוקולוב 53הרצליהמתקן גישה אלחוטי10/06/201504/11/2015יש היתר
סלקוםרח` בן גוריון 17 – תחנת אגדהרצליהתורן על הגג16/12/201323/12/2014יש היתר
סלקוםנוף ים (רשפון)הרצליהתורן קרקעי29/12/201305/01/2015יש היתר
סלקוםשד` אבא אבן 1 (שד` הגלים 41)הרצליהתורן על הגג31/03/201423/11/2014יש היתר
סלקוםרח` המעין 5 הרצליההרצליהאנטנת עוקץ23/04/201415/01/2015יש היתר
סלקוםבזק – רח` הרב קוק 99הרצליהתורן על הגג26/03/201415/01/2015יש היתר
סלקוםרח` נתן אלתרמן פינת כנפי נשריםהרצליהתורן קרקעי25/12/201327/11/2014יש היתר
פרטנרמנחם בגיןהרצליהתורן קרקעי14/01/201407/04/2014יש היתר
פרטנרמדינת היהודים 91הרצליהאתר זעיר פנימי20/11/201327/04/2014יש היתר
פרטנרעל גג בית ספר תדמור – רח` בזל 38הרצליהמתקן גישה אלחוטי01/02/201502/03/2015יש היתר
סלקוםרח` משכית 1 הרצליההרצליהתורן על הגג28/04/201408/12/2014יש היתר
פרטנרמלון דן אכדיההרצליהאתר זעיר פנימי30/09/201209/12/2012יש היתר
פרטנראתר טיהור ליד המרינה הרצליההרצליהתורן על הגג18/04/201328/05/2013יש היתר
סלקוםרח` הנדיב 17 הרצליההרצליהאנטנת עוקץ14/07/201425/03/2015יש היתר
סלקוםרח` הקסםהרצליהמתקן גישה אלחוטי28/11/201213/01/2013יש היתר
סלקוםמרינההרצליהתורן קרקעי11/06/201419/01/2015יש היתר
סלקוםדוד המלך 1 / קרן היסוד 1הרצליהאנטנת עוקץ16/07/201425/03/2015יש היתר
סלקוםרח` בזל 38הרצליהמתקן גישה אלחוטי28/04/201423/12/2014יש היתר
פרטנרהמעין 5 הרצליההרצליהמתקן גישה אלחוטי04/05/201429/05/2014יש היתר
פרטנרשד` שבעת הכוכבים 7הרצליהאתר זעיר פנימי09/12/201429/10/2012יש היתר
סלקוםרח` שירת דבורה 6הרצליהתורן קרקעי02/06/201406/01/2015יש היתר
סלקוםהרב קוק פינת שירת דבורההרצליהאתר זעיר פנימי10/02/201309/10/2013יש היתר
סלקוםרח` מתיתיהו 14 הרצליההרצליהתורן על הגג16/07/201412/02/2015יש היתר
פרטנררח` ספיר 3-5 בית אמפאהרצליהאתר זעיר פנימי18/12/201109/10/2012יש היתר
סלקוםשד` הגלים /  שד` אבא אבן 8הרצליהאנטנה משתפלת28/04/201406/01/2015יש היתר
סלקוםרח` משכית 8הרצליהאנטנת עוקץ01/09/201402/04/2015יש היתר
סלקוםשכונת נוף יםהרצליהתורן קרקעי01/04/201408/02/2015יש היתר
סלקוםתע"ש בריכותהרצליהתורן קרקעי23/03/201410/02/2015יש היתר
סלקוםלצדי רח` ירושלים מול מכללת רעננההרצליהתורן קרקעי09/01/201421/08/2014יש היתר
פרטנררח`  השונית 2  הרצליה פיתוחהרצליהאתר זעיר פנימי09/06/201407/09/2014יש היתר
פרטנרפרש מרקט רח` לשם הרצליההרצליהמתקן גישה אלחוטי17/05/201504/08/2015יש היתר
פרטנרהמנופים 11-13  אבא אבן 12-16הרצליהאתר זעיר פנימי25/12/201301/07/2014יש היתר
פרטנרמשכית 12 מדינת היהודים פינת גלגלי הפלדההרצליהאתר זעיר פנימי17/11/201517/05/2015יש היתר
פרטנרוייצמן הרצליההרצליהמתקן גישה אלחוטי02/04/201501/06/2015יש היתר
סלקוםשער צורהרצליהתורן קרקעי09/01/201420/08/2014יש היתר
סלקוםרח` ארלוזורוב 28הרצליהאנטנת עוקץ27/05/201421/01/2015יש היתר
סלקוםרח` שנקר 5 גב ים הרצליההרצליהאתר זעיר פנימי05/01/201527/07/2015יש היתר
פרטנרמשכית 22הרצליהאתר זעיר פנימי13/05/201222/07/2012יש היתר
סלקוםאזה"ת דרום מערבית לכביש 2הרצליהתורן קרקעי23/03/201426/02/2015יש היתר
סלקוםרח` הנדיב 71הרצליהמתקן גישה אלחוטי20/08/201426/02/2015יש היתר
הוט מוביילנורוק 16הרצליהמתקן גישה אלחוטי18/02/201310/10/2013יש היתר
הוט מוביילהירדן 8הרצליהמתקן גישה אלחוטי25/12/201206/10/2013יש היתר
הוט מוביילהרצליה י.ל. פרץ  ( דיצה 19 הרצליה )הרצליהמתקן גישה אלחוטי10/06/201302/04/2014יש היתר
הוט מוביילהרצליה תחנה מרכזית  ( בן גוריון 14 הרצליה )הרצליהמתקן גישה אלחוטי11/06/201301/10/2013יש היתר
הוט מוביילהרצליה-וויצמןהרצליהמתקן גישה אלחוטי23/07/201322/01/2014יש היתר
פרטנרשד` ירושליםהרצליהתורן קרקעי21/03/201202/05/2012יש היתר
פרטנרהרב קוק הרצליה – מתקן בזקהרצליהתורן על הגג27/10/201306/02/2014יש היתר
פרטנרשבעת הכוכביםהרצליהתורן על הגג08/10/201302/02/2014יש היתר
הוט מוביילרח` מדינת היהודים 99 הרצליההרצליהתורן על הגג23/07/201306/11/2012יש היתר
הוט מוביילרח` הדר 2 הרצליההרצליהתורן על הגג24/11/201119/02/2015יש היתר
פרטנרשטח פתוח  (נוף ים)הרצליהתורן קרקעי14/03/201308/01/2014יש היתר
פרטנרהסדנאות 11 פ המנופים 2 הרצליה פיתוחהרצליהאתר זעיר פנימי21/09/201507/01/2015יש היתר
פרטנרצומת גלילותהרצליהתורן קרקעי07/01/201407/12/2015יש היתר
פלאפוןדרך אלתרמן במכללההרצליהתורן קרקעי23/07/201427/01/2015יש היתר
פלאפוןנווה עמל בשטח המפעלהרצליהתורן קרקעי08/07/201415/03/2015יש היתר
פלאפוןהקסם 1הרצליהמתקן גישה אלחוטי23/09/201420/01/2015יש היתר
פלאפוןהרב קוק 99הרצליהתורן על הגג08/07/201402/10/2014יש היתר
פלאפוןא.ת. הרצליההרצליהאנטנת עוקץ26/11/201302/10/2014יש היתר
פלאפוןמרכז צמרת הרצליההרצליהאתר זעיר פנימי24/02/201411/11/2014יש היתר
פלאפוןשנקר 7  הרצליההרצליהאתר זעיר פנימי01/07/201229/10/2012יש היתר
פלאפוןרי` מדינת היהודים 85הרצליהאתר זעיר פנימי14/02/201101/12/2015יש היתר
פלאפוןרחוב המנופים א.ת. הרצליההרצליהאתר זעיר פנימי09/01/201228/09/2012יש היתר
הוט מוביילבשטח חנויות וחניונים של קניון שבעת הכוכביםהרצליהאתר זעיר פנימי08/12/201403/03/2013יש היתר
פלאפוןרח` רמת יםהרצליהאתר זעיר פנימי18/10/201223/12/2012יש היתר
פלאפוןספיר 5הרצליהאתר זעיר פנימי13/04/201015/01/2014יש היתר
פלאפוןאתר טיהור של עירית הרצליה – שד` גליםהרצליהתורן על הגג09/06/201404/01/2015יש היתר
פלאפוןבן גוריון 17הרצליהמתקן גישה אלחוטי22/09/201420/01/2015יש היתר
פלאפוןשנקר 7הרצליהאתר זעיר פנימי07/01/200919/02/2015יש היתר
פלאפוןרמת ים 50הרצליהאתר זעיר פנימי02/02/201219/09/2012יש היתר
פלאפוןהנדיב 17הרצליהמתקן גישה אלחוטי25/05/201530/06/2015יש היתר
פלאפוןהירדן 8הרצליהמתקן גישה אלחוטי18/08/201408/02/2015יש היתר
פלאפוןימוקם מערבית לכביש 2הרצליהתורן קרקעי21/05/201416/04/2015יש היתר
פלאפוןהעוגןהרצליהתורן קרקעי05/05/201427/01/2015יש היתר
פלאפוןמדינת היהודים 99הרצליהתורן על הגג26/11/201308/09/2014יש היתר
פלאפוןשד` הנשיא  104הרצליהאנטנה משתפלת26/11/201308/09/2014יש היתר
פלאפוןהפלדה 6הרצליהתורן על הגג17/08/201520/01/2015יש היתר
פלאפוןהנדיב 71הרצליהמתקן גישה אלחוטי28/09/201414/01/2015יש היתר
פלאפוןקניון שבעת הכוכבים – רחוב שירת דבורה פינהרצליהאתר זעיר פנימי09/12/201404/08/2013יש היתר
פלאפוןבסוף רח` יגאל ידיןהרצליהתורן קרקעי05/05/201407/01/2015יש היתר
פלאפוןרח` רמת יםהרצליהאתר זעיר פנימי13/09/201211/11/2012יש היתר
פלאפוןיוסף נבוהרצליהתורן קרקעי13/07/201404/01/2015יש היתר
פלאפוןרח` השונית 10הרצליהאתר זעיר פנימי15/01/201206/11/2012יש היתר
פלאפוןשנקר 16הרצליהאתר זעיר פנימי01/07/201211/11/2012יש היתר
פלאפוןהשונית 2הרצליהאתר זעיר פנימי01/06/201430/11/2014יש היתר
פלאפוןהמנופים 1הרצליהאתר זעיר פנימי19/09/201513/01/2015יש היתר
פלאפוןרח` משכית 25הרצליהאתר זעיר פנימי12/08/201206/10/2013יש היתר
פרטנררח` אשר בראשהרצליהמתקן גישה אלחוטי25/05/201415/01/2014יש היתר
הוט מוביילהרצליה – פרש מרקטהרצליהאתר זעיר חיצוני29/07/201220/11/2012יש היתר
הוט מוביילקניון ארנההרצליהאתר זעיר פנימי18/11/201215/03/2015יש היתר
הוט מוביילמדיקל סנטרהרצליהאתר זעיר חיצוני05/11/201417/01/2013יש היתר
הוט מוביילמלון אוקיינוסהרצליהאתר זעיר פנימי07/02/201214/11/2012יש היתר
הוט מוביילאוקיינוס במרינההרצליהאתר זעיר חיצוני16/01/201214/11/2012יש היתר
הוט מוביילרמת ים 122הרצליהאתר זעיר חיצוני10/10/201211/12/2012יש היתר
הוט מוביילהרב קוק99-101 הרצליההרצליהתורן על הגג05/12/201111/11/2012יש היתר
הוט מוביילהנדיב 71הרצליהמתקן גישה אלחוטי08/01/201212/02/2014יש היתר
הוט מוביילמלון תדמור – הרצליההרצליהמתקן גישה אלחוטי14/12/201120/01/2014יש היתר
הוט מוביילהרצליה טביב  ( גולומב 4 הרצליה )הרצליהמתקן גישה אלחוטי24/07/201305/06/2014יש היתר
הוט מוביילארלוזורוב 28 הרצליההרצליהמתקן גישה אלחוטי09/06/201301/10/2013יש היתר
הוט מוביילהקסם 12הרצליהמתקן גישה אלחוטי12/12/201230/09/2013יש היתר
הוט מוביילגלגלי הפלדה 6הרצליהמתקן גישה אלחוטי12/12/201206/10/2013יש היתר
הוט מוביילהאצ"ל 1הרצליהמתקן גישה אלחוטי10/03/201330/09/2013יש היתר
הוט מוביילהפועל 67הרצליהמתקן גישה אלחוטי24/07/201306/10/2013יש היתר

 

השווה רישומים